Minęło 20 lat…

Album „Samorząd Powiatu Puławskiego. Minęło 20 lat…”, to publikacja stanowiąca syntezę wydarzeń minionego okresu, które miały istotny wpływ na kształtowanie się samorządu powiatowego. Jest próbą prezentacji Powiatu Puławskiego w ujęciu zarówno historycznym, jak i współczesnym. Książka jest ważnym uzupełnieniem dotychczas wydanych przez Powiat publikacji. Redagującym wydawnictwo przyświecała dewiza przybliżenia Czytelnikom tematyki samorządowej, funkcjonowania i rozwoju powiatu, a także prezentacji jego walorów oraz atutów. Album „Minęło 20 lat…” ukazał się w nakładzie 1000 egzemplarzy i będzie dystrybuowany przez Puławskie Starostwo bezpłatnie.

Info

  • klientPowiat Puławski
  • kategoriaalbumy
  • tagifotografia,
  • rok wydania2019

Samorząd Powiatu Puławskiego - okładka

Zapraszam do obejrzenia wydawnictwa

Atrakcyjna forma wydawnicza jest jednym z niewątpliwych atutów tego albumu, który wypełniły zdjęcia obrazujące najciekawsze zabytki, urokliwe krajobrazy Powiatu Puławskiego.

Jubileusz Powiatu Puławskiego upamiętnia od strony wydawniczej ciekawy album „Minęło 20 lat…”, będący podsumowaniem historii puławskiego Samorządu Powiatowego. Książka zawiera historię ziem, głównych miejscowości, kolejnych władz i rad powiatowych. Tekst oraz liczne ilustracje przybliżają regionalne zabytki, walory przyrodnicze i turystyczne, lokalne atrakcje kulturalne i sportowe jak również dokonania puławskiego starostwa.

Dwadzieścia lat z perspektywy ziemi puławskiej nie wydaje się długim okresem. Gdy jednak na etapie prac nad tym wydawnictwem przeglądaliśmy zdjęcia i spisy byłych Zarządów, czy Radnych Powiatu mogliśmy sobie uświadomić, że w naszym ludzkim wymiarze, jest to już przestrzeń do refleksji, wzruszeń i zadumy. Ta książka jest wyrazem uznania oraz szacunku dla pracy wszystkich powiatowych samorządowców, którzy na przestrzeni minionych dwóch dekad podejmowali się zadań i wyzwań stawianych przed nimi – podkreśla Danuta Smaga, Starosta Powiatu Puławskiego.

Album, co warte podkreślenia, został przygotowany lokalnymi siłami. Tekst opracował były pracownik Starostwa – Leszek Wójtowicz, zdjęcia wykonali miejscowi fotograficy i filmowcy, archiwalia dostarczyli puławscy kolekcjonerzy oraz dziennikarze, a nad całością czuwał puławski wydawca – Dariusz Malinowski.

Powyższe fakty korespondują ze słowami, jakie czytamy we wstępie do albumu: „Nasz Powiat (…) to nie tylko określony obszar, ale przede wszystkim ludzie – aktywni i wykraczający ponad przeciętność, którzy dla lokalnej wspólnoty pracują codziennie, nie zapominając o własnych korzeniach, tradycji i kulturze”.

 

Odwiedź stronę klienta

 


Powiązane projekty