Samorząd Powiatu Puławskiego - wpis

Minęło 20 lat…

Album „Samorząd Powiatu Puławskiego. Minęło 20 lat…”, to publikacja stanowiąca syntezę wydarzeń minionego okresu, które miały istotny wpływ na kształtowanie się samorządu powiatowego. Jest próbą prezentacji Powiatu Puławskiego w ujęciu zarówno historycznym, jak i współczesnym. Książka jest ważnym uzupełnieniem dotychczas wydanych przez Powiat publikacji. Redagującym wydawnictwo przyświecała dewiza przybliżenia Czytelnikom tematyki samorządowej, funkcjonowania i rozwoju powiatu, a także prezentacji jego walorów oraz atutów. Album ukaże się pod koniec maja2019 roku.

Samorząd Powiatu Puławskiego - okładka
Samorząd Powiatu Puławskiego – okładka
mm

darek

REDAKTOR Jestem fotografikiem, regionalistą i wydawcą albumów fotograficznych. Moją pasją jest dokumentowanie piękna Puław i jego okolic, piękna przyrody i dziedzictwa kulturowego.